Сеча грана око електричних водова

Сеча грана око електричних водова
13. октобар 2009.
Очишћење атмосферских канала
20. октобар 2009.