Дипломе за заврсену рачунарску обуку

Чишћење атмосферских канала
20. октобар 2009.
Саниирана депонија
20. октобар 2009.