Постављене клупе око капеле
27. августа 2009.
Вртић добио надстрешницу
2. септембра 2009.