Постављене клупе око капеле
27. август 2009.
Вртић добио надстрешницу
2. септембар 2009.