Вепровчани из Немачке у посети Крушчићу

Купалиште
3. август 2009.
Новац од покрајине за уређење атарских путева
26. август 2009.