Игралиште никло и на Калварији

Поново уређена депонија
17. јул 2009.
„Точак-Сингл“ победник ноћног турнира
28. јул 2009.