Игралиште никло и на Калварији

Поново уређена депонија
17. јула 2009.
„Точак-Сингл“ победник ноћног турнира
28. јула 2009.