Адаптација зграде-„Задружни дом“
10. фебруар 2009.
Хиљаде нових стабала багрема у Крушчићу
4. март 2009.