Успешна акција добровољног даваља крви

Уклоњено смеће и шибље
1. новембар 2008.
Уклоњене дивље депоније
10. новембар 2008.