Секуле Шарић објављује своју 22. књигу

Ново дечје игралиште
26. септембра 2008.
Пријем поводом „Дечје недеље“
7. октобра 2008.