Секуле Шарић објављује своју 22. књигу

Ново дечје игралиште
26. септембар 2008.
Пријем поводом „Дечје недеље“
7. октобар 2008.