Још осам програма за подршку предузетништву – За првих шест линија спремно 435 милиона динара