Програма подршке даљем развоју ММСП и предузетника у 2016. години

Моморијални турнир Драган Тот “ТОТКА“
17. мај 2016.
Спортски мозаик
26. мај 2016.