Програма подршке даљем развоју ММСП и предузетника у 2016. години