Нови конкурс за доделу средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и/или опреме