Вече посвећено Миладину Шобићу

Клупе и жардињере у вртићу
2. децембар 2015.
Уређена сала за састанке
28. децембар 2015.