ЕУ препознаје само удружене пољопривредне произвођаче – Локална акциона група је први корак

Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015. години
10. јула 2015.
XV Смотра ликовних стваралаца општине Кула
13. јула 2015.