Санирање месне депоније
9. маја 2013.
Текући радови на водоводу
13. маја 2013.