Настављена изградња отресишта
30. август 2012.
Борба против дивље депоније на Кудељарској бари
30. август 2012.