Дани црногорске културе у Војводини

Орден за јубилеј ДВД
2. децембар 2011.
Саднице дуж атарских путева
13. децембар 2011.