Дани црногорске културе у Војводини

Орден за јубилеј ДВД
2. децембра 2011.
Саднице дуж атарских путева
13. децембра 2011.