Тротоар у улици Владимира Назора

Тротоар у улици Владимира Назора
2. октобра 2010.
Сусрет поводом „Дечје недеље“
5. октобра 2010.