Тротоар у улици Владимира Назора

Тротоар у улици Владимира Назора
2. октобар 2010.
Сусрет поводом „Дечје недеље“
5. октобар 2010.