Гала концерт мађарских певачких група и солиста

Одобрен пројекат за унапређење водоснабдевања
27. октобра 2009.
Очитавање и контрола исправности водомера
7. новембра 2009.