Ручак за све учеснике и госте у рибарској кућици 02.06.2019. год.