Ручак за све присутне (војнички пасуљ) 07.06.2020. год.