Ревијална утакмица ФК ”Младост” и комбинована екипа ветерана 03.06.2018. год.