Радни састанак са гостима и пољопривредницима 01.06.2013. год.