Посета вртића ”Вртуљак” секретару МЗ 07.10.2013. год.