Посета пољопривредним газдинствима 02.06.2018. год.