Показна вежба у гашењу пожара из воде 02.06.2019. год.