”Партнерством до руралног развоја” 18.01.2013. год.