Официјални део, главна свечаноса, Крушчић 11.06.2016. год.