Коктел са привредницима и гостима 01.06.2019. год.