Изложбено продајни сајам Удружење жена 02.06.2018. год.