2. октобар 2013.

Сређивање месне депоније

У оквиру редовних активности на уређењу месне депоније,поново су извршени радови у оквиру којих је смеће потпуно однешено у депресију која се налази на самој депонији […]