53. Зонска смотра дечијег миф стваралаштва, Кула 27.04.2013. год.