Telefonski imenik

Fizička lica

Abramović Milorad
5706-251 Lnjinova 185

Apro Ljiljana
5706-481 V.Hazora 38

Arvi Đuro
5706-284 Lenjinova 196

Arvi Jelena
5706-940 Lenjinova 36

Arvi Klara
5706-100 22.Oktobar 15

Arvi Ljubomir
5706-682 Lenjinova 212

Arvaji Danilo
5705-232 M.Tita 69

Arvaji Vladimir
5706-469 Lenjinova 180

Babic Mikailo
5706-442 I.Sekickog 18

Babij Olga
5706-298 P.Šandora 4

Bagarić Dragica
5706-385 Lenjinova 19

Bagarić Ivan
5706-483 Lenjinova 23

Bajić Milenko
5706-638 I.Ribara 21

Bakić Mihajlo
5706-249 Lenjinova 98

Bakiić Vukman
5706-015 Lenjinova 98

Bakoš Igor
5706-502 Lenjinova 169

Balaž Jožef
5706-211 N.Pejčića 25

Balint Josip
5706-718 N.Pejčića 3

Bartoš Jpvan
5706-543 Lenjinova 136

Bartoš Petar
5706-007 22.Oktobra 13

Basarić Cvijeta
5706-310 V.Nazora BB

Basta Dane
5706-134 M.Tita 84

Begović Mira
5706-437 I.Ribara 72

Begović Mira
5706-179 Salaš 55

Benko Stevan
5706-188 Lenjinova 92

Bjelić Mašo
5706-074 Lenjinova 154

Bjelić Petar
5706-301 I.Ribara 66

Bjelić Slavko
5706-433 I.Ribara 21a

Blanuša Milorad
5706-509 Lenjinova 153

BogunovićDragonjub
5706-252 Lenjinova 145

Bojanović Đeko
5076-095 M.Tita 201

Bojić Ilija
5706-022 M.Tita 103

Bojić Ilona
5706-099 Lenjinova 204

Bojić Radomir
5706-212 M.Tita 125

Bojić Zoran
5706-255 M.tita 160

Boškov Miloš
5706-657 V.Nazora 3

Boškov Radmila
5706-017 M.Tita 113

Božović Duško
5706-149 V.Nazora 51

Brežnjak Jožef
5706-488 D.Đerđa 9

Brežnjak Mihaljina
5706-382 V.Nazora 13

Brežnjak Dalibor
5706-455 M.Tita 178

Brežnjak Ferenc
5706-590 I.Sekickog 8

Brkić BOŽICA
5706-457 D.đerđa 22

Brkić Goran
5706-119 I.Sekickog 6

Brkić Goran
5706-448 22.Oktobra 9

Brkić Ivan
5706-493 Lenjinova 23a

Bubalo Bogdan
5706-637 I.Ribara 23

Bulatović Aurelija
5706-040 Lenjinova 138

Bulatović Borislav
5706-615 M.Tita 152

Bulatović Boško
5706-603 Lenjinova 141

Bulatović Božo
5706-210 M.Tita 164

Bulatović Branko
5706-269 Lenjinova 128

Bulatović Branko
5706-018 Lenjinova 159

Bulatović Čedomir
5706-526 1.Maj 5

Bulatović Dane
5706-366 M.Tita 83

Bulatović Danilo
5706-266 M.Tita 142

Buklatović Dragić
5706-501 I.Ribara 12

Bulatović Dragica
5706-405 Preka 16

Bulatović Drago
5706-031 V.Nazora 51

Bulatović Dragoljub
5706-167 I.Ribara 5

Bulatović Dušanka
5706-254 Lenjinova 101

Bulatović Jelisavka
5706-397 M.Tita 57

Bulatović Ljubo
5706-319 N.Pejčića 24

Bulatović Ljubomir
5706-066 I.Ribara 5

Bulatović Milica
5706-432 N.Pejčića 39

Bulatović Milivoj
5706-222 7.Jul BB

Bulatović Milka
5706-322 Lenjinova 107

Bulatović Milka
5706-789 D.Đerđa 2

Bulatović Milorad
5706-213 M.Tita 71

Bulatović Rade
5706-234 Lenjinova 137

Bulatović Radisav
5706-077 I.Ribara 36

Bulatović Radoje
5706-560 Lenjinova 197

Bulatović Radovan
5706-478 Lenjinova 21

Bulatović Rajko
5706-873 M.Tita 124

Bulatović Slobodan
5706-248 I.Ribara 9

Bulatović Slobodan
5706-635 M.Tita 73

Bulatović Todor
5706-072 I.Sekickog 44

Bulatović Tomislav
5706-219 M.Tita 124

Bulatović Vaso
5706-518 M.Tita 118

Bulatović Veselin
5706-517 D.Đerđa 2

Bulatović Vesna
5706-443 M.Grozdića 6

Bulatović Vidoje
5706-378 Lenjinova 215

Bulatović Vojislav
5706-454 Lenjinova 21

Bulatović Vučić
5706-263 I.Ribara 19

Bulatović Vujo
5706-230 Lenjinova 184

Bulatović Zdravko
5706-625 V.Nazora 138

Bulatović Zdravko
5706-650 V.Nazora 33

Bulatović Zoran
5706-245 M.Tita 51

Bur Andrija
5706-316 Lenjinova 20

Bur Andrija
5706-580 N.Pejčića 7

Bur Jožef
5706-721 P.Šandora 8

Vagić Aleksandra
5706-085 I.Ribara 10

Vagić Dušan
5706-565 Lenjinova 207

Vagić Dušan
5706-144 V.Nazora 49

Vagić Milan
5706-514 Lenjinova 195

Vagić Milan
5706-082 Lenjinova 70

Vagić Milenko
5706-705 Lenjinova 195

Vagić Stevo
5706-363 Lenjinova 189

Vagić Todor
5706-146 Lenjinova 191

Vanjur Antal
5706-314 N.pejćiča 32

Vanjur Matilda
5706-613 Lenjinova 10

Varga Ljubomir
5706-345 Lenjinova 144

Varga Đuro
5706-648 N.Pejčića 41

Vasko Josip
5706-351 Lenjinova 62

Vengrin Lajoš
5706-426 N.Pejčića 37

Vida Ištvan
5706-660 Lenjinova 49

Vida Vera
5706-279 I.Sekickog 30

Vidaković Radisav
5706-060 M.Tita 60

Vidaković Vaso
5706-262 M.Tita 60

Vještica Marija
5706-177 Lenjinova 221

Vlahović Božo
5706-286 V.Mišića 31

Vlahović Branislav
5706-967 M.Tita 155

Vlahović Branko
5706-563 M.Tita 162

Vlahović Darinka
5706-566 Preka 18

Vlahović Draženka
5706-693 I.Ribara 64

Vlahović Marjan
5706-138 M.Tita 105

Vlahović Milan
5706-527 M.Tita 165

Vlahović Milanka
5706-414 Lenjinova 117

Vlahović Mileta
5706-291 Lenjinova 173

Vlahović Milorad
5706-402 Lenjinova 39

Vlahović Miro
5706-292 I.Ribara 48

Vlahović Radmila
5706-377 Lenjinova 174

Vlahović Radonja
5706-290 M.Tita 151

Vlahović Slavko
5706-544 V.Mišića bb

Vlahović Stanko
5706-339 M.Tita 188

Vlahović Veljko
5706-417 V.Mišića 13

Vlahović Veselin
5706-294 I.Ribara 66

Vlahović Veselin
5706-193 M.Tita 139
Vlahović Vladeta
5706-209 M.Tita 149

Vlahović Vlado
5706-521 M.Tita 163

Vlahović Vučić
5706-293 I.Ribara 64

Vlahović Žarko
5706-123 V.Nazora 49

Vlahović Željko
5706-154 M.Tita 73

Vlaović Milorad
5706-557 Lenjinova 58

Vlaović Radojica
5706-492 Lenjinova 58/a

Vojnović Branko
5706-444 22 Oktobar 7

Vojnović Mara
5706-024 M.Tita 129

Vojnović Mirko
5706-165 Lenjinova 63

Vojnović Rozalija
5706-623 V.Nazora 57

Vojvodić Veljko
5706-235 M.Tita 158

Vujičić Angelina
5706-726 V.Nazora 4

Vujičić Julka
5706-112 I.Ribara 26

Vujičić Lakić
5706-307 I.Ribara 20

Vujičić Radmila
5706-386 Lenjinova 72

Vučinić Lakić
5706-395 M.Tita 190

Vukić Tunjo
5706-524 Lenjinova 200

Vukmanović Dušanka
5706-558 V.Nazora Bb

Vukmirović Bogdan
5706-542 Lenjinova 213

Vuković Gojko
5706-124 M.Tita 15

Vuković Gospava
5706-673 P.Šandora 16

Vuković Žarko
5706-025 Lenjinova 67

Gađi Mihajlo
706-447 P.Šandora 10

Gagić Milenko
5706-055 Lenjinova 104

Galamb Ferenc
5706-636 7 Jula 8

Galamb Jožef
5706-812 N.Pejčića 48/a

Galamb Matija
5706-346 N.Pejčića 35

Galović Jene
5706-342 N.Pejčića 38

Galović Jene
5706-465 N.Pejčića 8

Garić Lazar
5706-076 Lenjinova 14

Garić Vladimir
5706-539 Lenjinova 194

Garić Miloš
5706-065 Lenjinova 103

Gelenčer Željko
5706-420 Lenjinova 51

Gera Ištvan
5706-841 22 Oktobra 33

Glušac Stanka
5706-052 Lenjinova 44

Godinić Vladimir
5706-016 V.Nazora 3

Graovac Dragan
5706-330 Lenjinova 163

Graovac Jovo
5706-187 Lenjinova 160

Graovac Marko
5706-891 M.Tita 127

Graovac Mile
5706-576 Lenjinova 161

Graovac Savo
5706-241 Lenjinova 164

Graovac Zdravko
5706-103 M.Tita 127

Grahovac Dušanka
5706-151 V.Nazora 3

Grdinić Đorđe
5706-005 Železnička 1

Grdinić Drago
5706-358 M.Tita 110

Grdinić Koviljka
5706-375 22 Oktobra 39

Grdinić Veljko
5706-258 M.Tita 180

Grdinić Zoran
5706-408 Lenjinova 68

Gregus Helena
5706-869 I.Ribara 50

Gregus Ivan
5706-404 I.Ribara 23/a

Gregus Slavko
5706-513 Lenjinova 175

Grisse Dragica
5706-285 I.Ribara 33

Grumić Slavko
5706-583 22 Oktobra 49

Grumić Zdravko
5706-379 M.Tita 63

Gujaš Ferenc
5706-536 I.Sekickog 32

Dacešen Pavle
5706-155 M.Tita 146

Danilović Milan
5706-268 Lenjinova 134

Davidov Miroslav
5706-387 Lenjinova 109

Davidović Rade
5706-240 M.Tita 102

Davidović Rade
5706-240 M.Tita 102

Demčešen Ana
5706-506 N.Pejčića 31

Demetrek Vasilj
5706-628 M.Tita 116

Demetrek Vasilj
5706-628 M.Tita 116

Derković Laslo
5706-135 M.Tita 23

Dimbović Stana
5706-046 Lenjinova 122

Dimitrijević Jovan
5706-612 Lenjinova 217

Dmitrić Dragica
5706-428 Lenjinova 156

Dragić Milan
5706-283 Lenjinova 192

Dragić Niko
5706-575 Lenjinova 13

Dragić Željko
5706-325 I.Ribara 33

Dragić Zvonko
5706-340 I.Ribara 33

Dragović Milika
5706-158 Lenjinova 78

Dragutinović Dragoljub
5706-430 I.Ribara 44

Drljević Novo
5706-333 M.Tita 52

Drljević Rade
5706-147 M.Tita 52

Drpić Adela
5706-332 Lenjinova 106

Dubenko Aleksandar
5706-431 M.Tita 48

Dukić Milan
5706-271 Lenjinova 74

Dukić Milenko
5706-669 V.Nazora 53

Dukić Nada
5706-202 Lenjinova 105

Dušenko Ivan
5706-616 Lenjinova 125

Dušenko Vlado
5706-728 Salaš 17

Đaković Borka
5706-486 M.Tita 40

Đinović Marko
5706-859 Lenjinova 214/a

Đinović Tomo
5706-081 M.Tita 131

Đurašinović Radoje
5706-801 Lenjinova 133

Đurašinović Vojin
5706-206 M.Tita 27

Đurašinović Vuksan
5706-215 P.Šandora 21

Đurđević Jelica
5706-596 M.Tita 34

Đurović Božidar
5706-474 I. Ribara 24

Erdelji Elvira
5706-649 P.Šandora 7/a

Ergarac Dmitar
5706-413 M.Tita 167

Ergarac Milorad
5706-632 M.Tita 167

Ergarac Slobodan
5706-453 M.Tita 167

Živadinović Slavko
5706-274 Lenjinova 113

Žugić Miloš
5706-068 V.Mišića 5

Žuljević Anka
5706-485 Lenjinova 183

Zejak Dragoslav
5706-312 I.Ribara 9/a

Zorić Mile
5706-819 V.Nazora 35

Zorić Vladimir
5706-681 Lenjinova 167/a

Ilić Gojko
5706-587 P.Šandora 27

Ivanović Branko
5706-276 I.Ribara 34

Ivanović Miljan
506-185 Lenjinova 132

Ivanović Tomislav
5706-044 Lenjinova 162

Jagodić Dragan
5706-553 D.Đerđa BB

Jagodić Slaviša
5706-096 M.Tita 195/a

Janković Aleksandar
5706-630 M.Tita 95

Janković Andrija
5706-422 M.Tita 88

Janković Božidar
5706-299 M.Tita 153

Janković Božidar
5706-669 M.Tita 153

Janković Dragić
5706-087 V.Nazora 26

Janković Miodrag
5706-467 Lenjinova 172

Janković Tomislav
5706-191 P.Šandora 5

Janković Vuksan
5706-059 M.Tita 112

Jauković Milja
5706-611 V.Nazora 3

Jeknić Gordana
5706-341 V.Nazora BB

Jeknić Maksim
5706-133 M.Tita 16

Jeknić Novak
5706-217 1 Maja 7

Jeknić Petko
5706-265 K.Rajića 1

Jeknić Sretko
5706-203 M.Tita 10

Jelačić Milan
5706-264 Lenjinova 99

Jelić Budimir
5706-270 Lenjinova 57

Jelić Svetozar
5706-273 Lenjinova 83

Jeličić Katarina
5706-567 V.Nazora 26/3

Jeličić Ljubica
5706-372 M.Tita 85

Jeličić Milorad
5706-571 Lenjinova 95

Jeličić Slobodan
5706-552 M.Tita 182

Jeličić Vlado
5706-296 V.Mišića BB

Jeličić Vojislav
5706-577 Lenjinova 129

Jokić Blaže
5706-639 I.Sekickog 14

Jokić Slobodan
5706-416 Lenjinova 22

Jovanović Vera
5706-592 M.Tita 43

Jovanović Željko
5706-267 I.Ribara 18

Jovović Jakov
5706-110 M.Tita 94

Jurić Vera
5706-390 Lenjinova 68

Kajari Jožef
5706-619 M.Tita 5

Kajari Oliver
5706-438 Lenjinova 16

Kaljević Borko
5706-318 V.Mišića 3

Kanački Zora
5706-126 Lenjinova 179

Karch Matija
5706-654 N.Pejčića 29

Kašai Nataša
5706-920 1 Maja 15

Kašai Željko
5706-675 D.Đerđa 14

Keković Slavka
5706-172 Preka 4

Kilić Slobodan
5706-568 Lenjinova 96

Kiščontoš Jelisaveta
5706-496 I.Sekickog 12

Kišjuhaz Ljubomir
5706-621 V.Mišića BB

Kišjuhaz Zorka
706-531 I.Ribara 3

Kokot Boško
5706-062 Lenjinova 88

Kokot Branko
5706-383 M.Tita 177

Kokot Dušan
5706-594 Lenjinova 212

Kokot Ester
5706-634 22 Oktobra 11

Kokot Gordana
5706-559 I.Ribara 42

Kokot Ljubinka
5706-166 22 Oktobra 37

Kokot Nikola
5706-572 Lenjinova 93

Kološnjaji Ljubo
5706-461 M.Tita 174

Korbelić Mihalj
5706-036 M.Tita 36

Kosarević Mihailo
5706-763 Lenjinova 208

Kovačević Mile
5706-150 P.Šandora 12

Kovačević Mirko
5706-953 P.Šandora 12

Kovijanić Dragoljub
5706-153 N.Pejčića 15

Kovijanić Ivan
5706-471 M.Tita 74

Kovijanić Ivan
5706-142 V.Nazora 34

Kovijanić Marko
5706-415 V.Nazora BB

Kovijanić Veselin
5706-831 V.Nazora 20

Kovijanić Vlado
5706-250 M.Tita 90

Kovijanić Vuk
5706-175 I.Ribara 58

Kožul Jovan
5706-772 P.Šandora 2

Kravec Jaroslav
5706-410 M.Tita 95

Kreškai Ištvan
5706-605 N.Pajčićča 36

Kreškai Katalin
5706-458 I.Sekickog 36

Kreškai Robert
5706-449 I.Sekickog 26

Krgović Vukoman
5706-088 Lenjinova 91

Krivić Petar
5706-243 M.Tita 154

Krsmanović Dragoje
5706-078 I.Ribara 38

Krznar Stjepan
5706-419 Preka 3

Krznar Stjepan
5706-195 Lenjinova 47

Krznar Zvonko
5706-192 P.Šandora 7/a

Kutri Edit
5706-598 M.Tita 12

Lakićević Miraš
5706-189 M.Tita 76

Lasek Roksanda
5706-338 M.Tita 48

Lazarevski Zoran
5706-595 M.Tita 30

Lazić Ljubinka
5706-120 M.Tita 72

Legoš Ivan
5706-466 Preka 6

Lemajić Milica
5706-633 I.Sekickog 4

Lendak Karlo
5706-244 M.Tita 64

Leposavić Veličko
5706-247 Lenjinova 86

Ličina Jelica
5706-585 22 Oktobra 2

Lukenda Vinko
5706-317 N.Pejčića BB

Lukovac Boško
5706-535 M.Tita 111

Lukovac Marijana
5706-311 M.Tita 111

Makša Jovan
5706-473 Lenjinova 42

Makša Jožef
5706-190 Lenjinova 3

Makša Mihalj
5706-589 N.Pejčića 6

Maksimović Jovanka
5706-463 Lenjinova 30

Malacko Goran
5706-951 Lenjinova 75

Malacko Vladimir
5706-538 P.Šandora 6

Maleš Marija
5706-097 V.Nazora 34

Malić Dragoljub
5706-548 I.Sekickog 32

Manđij Ivan
5706-941 V.Nazora 6

Marinčić Rajko
5706-618 M.Tita 65

Marinov Marin
5706-460 M.Tita 143

Marinov Ratko
5706-373 Salaš 16/a

Marković Boško
5706-181 I.Ribara 13

Marković Ljiljana
5706-620 22 Oktobra 29

Marković Milorad
5706-731 I.Ribara 32

Marković Robert
5706-756 N.Pejčića 2

Markulj Ante
5706-549 Lenjinova 201

Martinjuk Marija
5706-079 M.Tita 199

Medenica Dragutin
5706-498 M.Tita 184

Medenica Miro
5706-171 Preka 2

Medojević Danilo
5706-069 I.Ribara 2

Medojević Dragoljub
5706-084 7 Jula 4

Medojević Dragutin
5706-497 M.Tita 109

Medojević Milan
5706-546 I.Ribara 4

Medojević Milovan
5706-098 V.Nazora 34

Medojević Sava
5706-174 Lenjinova 190

Medojević Sekule
5706-041 V.Nazora 26

Medojević Slobodan
5706-173 Lenjinova 188

Medojević Zoran
5706-182 I.Ribara 16

Medvidović Mara
5706-932 Lenjinova 206

Mekić Đukan
5706-063 Lenjinova 37

Mekić Vlatko
5706-348 Lenjinova 37

Merdović Mihajlo
5706-334 Lenjinova 170

Merdović Miloš
5706-367 J.Kramera 7

Merdović Predrag
5706-606 J.Kramera 5

Merdović Rajko
5706-421 Lenjinova 168

Mešter Dragomir
5706-137 V.Nazora 26

Mešter Gordana
5706-622 Lenjinova 130

Mešter Mila
5706-304 M.Tita 123

Mešter Milorad
5706-056 Lenjinova 193

Mešter Milovan
5706-236 Lenjinova 130

Mešter Miodrag
5706-836 Lenjinova 130

Mićić Stojan
5706-510 Lenjinova 199

Mićko Andraš
5706-504 Lenjinova 48

Mićko Andraš
5706-302 Lenjinova 2

Mijić Manda
5706-581 22 Oktobra 23

Mikulić Andrija
5706-561 Lenjinova 203

Mikulić Karlo
5706-086 Preka 1

Milajić Milojica
5706-129 M.Tita 8

Milajić Milojica
5706-329 N.Pejčića 15/a

Milašinović Vučeta
5706-401 M.Tita 187

Milenković Slobodan
5706-409 V.Mišića 7

Miletić Zoran
5706-489 N.Pejčića 42

Miličković Ilija
5706-047 M.Tita 176

Milisavljević Jelisaveta
5706-365 Lenjinova 61

Milisavljević Milan
5706-456 Lenjinova 61

Milisavljević Miodrag
5706-464 I.Ribara 74

Milovac Petra
5706-396 V.Nazora 36

Minić Drago
5706-009 Lenjinova 127

Minić Mile
5706-260 Lenjinova 52

Minić Tatjana
5706-479 Lenjinova 186

Minovski Milanka
5706-429 I.Ribara 46

Mitrić Bogić
5706-178 Lenjinova 225

Mitrić Dunja
5706-288 Lenjinova 40

Mitrić Joksim
5706-136 M.Tita 58

Mitrić Tomo
5706-127 V.Nazora 23

Mitrić Vojin
5706-487 N.Pejčića 12

Mitrović Milomir
5706-547 M.Tita 185

Mučalica Dragoljub
5706-355 Lenjinova 187

Mučalica Joka
5706-773 M.Tita 159

Mudri Jovan
5706-101 Lenjinova 198

Mudri Vladimir
5706-327 M.Tita 137

Nađ Gabor
5706-107 M.Tita 26

Nađ Laslo
5706-384 Lenjinova 114

Nagradić Nedeljko
5706-246 Lenjinova 11

Nahirnij Slavko
5706-631 I.Sekickog 16

Nikolajević Aco
5706-180 7 Jula 14

Novaković Ljuba
5706-306 I.Ribara 19

Obradović Đorđije
5706-021 Lenjinova 80

Obradović Milan
5706-204 V.Nazora 28

Obradović Milan
5706-425 J.Kramera 1

Obradović Nikola
5706-393 Lenjinova 82

Obradović Vesna
5706-629 Lenjinova 125

Obradović Vesna
5706-609 Lenjinova 148

Obradović Vesna
5706-214 Lenjinova 125

Obradović Vesna
5706-163 Lenjinova 125

Obradović Vladimir
5706-490 J.Kramera 3

Obradović Vojislav
5706-343 M.Tita 140

Obradović Željko
5706-303 Lenjinova 125

Obrenović Dragan
5706-042 M.Tita 161

Odalović Zoran
5706-067 M.Tita 192

Pacek Đerđ
5706-131 M.Tita 46

Pajor Endre
5706-687 N.Pejčića 44

Pajor Janoš
5706-516 N.Pejčića 44

Pajović Dobrinka
5706-198 1 Maja 19

Panić Ruža
5706-446 M.Tita 190/a

Panjević Branko
5706-201 I.Sekickog 24

Panjević Dane
5706-495 V.Nazora 38

Panjević Mane
5706-344 P.Šandora 13

Panzalović Stanojka
5706-336 M.Tita 1

Pap Gabor
5706-701 22 Oktobra 43

Pap Ilona
5706-582 22 Oktobra 15

Pap Ištvan
5706-470 I.Sekickog 38

Pap Stevan
5706-305 D.Đerđa 26

Papajčik Antal
5706-083 Salaš 34

Papajčik Bela
5706-257 M.Tita 80

Papajčik Bela ml.
5706-505 M.Tita 66

Papajčik Čaba
5706-530 M.Tita 121

Papajčik Jolan
5706-048 M.Tita 119

Papajčik Žolt
5706-554 M.Tita 68

Pabdi Aleksandar
5706-435 D.Đerđa 12

Pabdi Franciška
5706-441 I.Sekickog 46

Paskaš Dušan
5706-545 7 jula 12

Pavić Predrag
5706-381 Lenjinova 72

Pavlović Jagoda
5706-090 Lenjinova 202

Peković Dragoljub
5706-111 M.Tita 17

Peković Milan
5706-196 Lenjinova 49

Peković Milan
5706-494 Lenjinova 69

Peković Milisav
5706-362 Lenjinova 72/3

Peković Radoje
5706-814 Lenjinova 124

Peković Raduša
5706-528 V.Nazora 36

Perak Dragan
5706-361 Lenjinova 18

Perović Ljubomir
5706-261 M.Tita 114

Piperčević Marko
5706-253 K.Rajića 11

Piperčević Rade
5706-741 K.Rajića 7

Pištignjat Tomislav
5706-374 M.Tita 25

Pižurica Danica
5706-109 M.Tita 79

Plavšić Slobodan
5706-208 M.Tita 91

Popović Boško
5706-512 Lenjinova 29

Popović Goran
5706-335 M.Grozdića 3

Prica Milan
5706-570 Lenjinova 55

Prica Savka
5706-564 Lenjinova 110

Prihoda Ivan
5706-388 M.Tita 14

Prihoda Petar
5706-452 M.Grozdića 4

Pupovac Milan
5706-511 M.Tita 54

Rabrenović Bosiljka
5706-140 Lenjinova 46

Rabrenović Branislav
5706-400 I.Ribara 52

Rabrenović Lazar
5706-424 Lenjinova 211

Rabrenović Marinko
5706-607 I.Ribara 11

Rabrenović Mašan
5706-676 Lenjinova 211

Rabrenović Milodarka
5706-061 M.Tita 59

Rabrenović Mirko
5706-368 V.Nazora 36

Rabrenović Nevenka
5706-125 M.Tita 56

Rabrenović Radisav
5706-152 Lenjinova 139

Rabrenović Vidoje
5706-520 M.Tita 53

Rabrenović Zoran
5706-451 I.Ribara 11/a

Radivojević Dine
5706-820 V.Mišića 14

Radmanović Milić
5706-537 M.Tita 130

Radmanović Miloš
5706-356 M.Tita 24

Radmanović Milisav
5706-169 N.Pejčića 17

Radmanović Milojica
5706-221 D.Đerđa 5

Radojević Radovan
5706-406 7 jula 5

Radojević Velimir
5706-162 V.Nazora 26

Radović Dimitrije
5706-130 Lenjinova 149

Radović Marko
5706-045 M.Tita 172

Radović Vladimir
5706-157 Lenjinova 147

Radulović Božidar
5706-540 Lenjinova 111

Radulović Dragoje
5706-186 M.Tita 115

Radulović Milan
5706-398 V.Nazora 3/b

Radulović Ratko
5706-106 1 Maja 11

Raičević Janko
5706-519 M.Tita 191

Raičević Vojislav
5706-197 1 Maja 13

Railić Žarko
5706-555 M.Tita 175

Raimović Ljubiša
5706-216 D.Đerđa 18

Rakočević Arsenije
5706-710 V.Nazora 55

Rakočević Dragutin
5706-562 I.Ribara 7

Rakočević Dušan
5706-104 V.Nazora 55

Rakočević Gordan
5706-037 M.Tita 171

Rakočević Manojle
5706-050 Lenjinova 135

Rakočević Milan
5706-533 M.Tita 145

Rakočević Mileva
5706-574 M.Tita 135

Rakočević Milisav
5706-080 Lenjinova 89

Rakočević Milisav
5706-281 M.Tita 42

Rakočević Miodrag
5706-645 I.Ribara 7

Rakočević Slavica
5706-051 Lenjinova 143

Rakočević Snežana
5706-522 M.Tita 82

Rakočević Stoja
5706-480 M.Tita 33

Rakočević Svetozar
5706-617 M.Tita 147

Rakočević Vukoman
5706-108 M.Tita 21

Rnković Bajo
5706-054 Lenjinova 84

Rnković Jelena
5706-534 Lenjinova 223

Rodić Vida
5706-468 M.Tita 6

Rudakijević Jaroslav
5706-161 Lenjinova 66

Sabo Barbara
5706-610 D.Đerđa BB

Sabo Marta
5706-141 D.Đerđa 3

Salai Makša Jolanka
5706-462 Lenjinova 59

Salaji Ferenc
5706-239 M.Tita 18

Salaji Imre
5706-227 D.Đerđa 16

Salma Janoš
5706-399 22 Oktobra 3

Samardžić Milorad
5706-226 M.Tita 77

Samardžić Milutin
5706-121 Lenjinova 146

Samardžić Miodrag
5706-233 Lenjinova 142

Sand Tomislav
5706-482 I.Sekickog 28

Selenić Ivica
5706-350 Lenjinova 54

Selić Milija
5706-094 I.Ribara 29

Selić Miodrag
5706-624 I.Ribara 31

Selić Svetlana
5706-093 I.Ribara 27

Selić Radovan
5706-593 M.Tita 197

Selić Velimir
5706-503 M.Tita 108

Selić Vukašin
5706-220 M.Tita 148

Simin Dušan
5706-070 M.Tita 195

Simić Novak
5706-360 M.Tita 98

Sivč Slavko
5706-352 Lenjinova 150

Sivč Stefanija
5706-071 22. Oktobra 47

Slavik Mišo
5706-370 M.Tita 191

Smolović Periša
5706-128 M.Tita 28

Smolović Slavko
5706-168 M.Tita 50

Sobek David
5706-998 P.Šandora 9

Sobek Fabijan
5706-331 N.Pejčića 21

Sobek Karlo
5706-309 Bolnička 5

Sobek Stevan
5706-604 P.Šandora 11

Sokolović Ištvan
5706-357 Lenjinova 26

Stanojević Radenko
5706-326 M.Tita 40

Stefanišin Nikola
5706-349 Lenjinova 24

Stoiljković Ruža
5706-272 M.Tita 85

Stojanović Danilo
5706-033 M.Tita 117

Stojanović Slavko
5706-353 M.Tita 156

Stojsavljević Dane
5706-491 M.Tita 101

Tacović Spasa
5706-148 M.Tita 109

Takač Andraš
5706-115 P.Šandora 1

Takač Ferenc
5706-075 Lenjinova 17

Takač Ivan
5706-838 V.Mišića 1

Takač Ištvan
5706-328 V.Mišića BB

Takač Jožef
5706-364 22.Oktobra 45

Takač Jožef
5706-427 M.Tita 2

Takač Geza
5706-297 N.Pejčića 13

Tapušković Đorđije
5706-256 Lenjinova 131

Tapušković Slavica
5706-073 Lenjinova 152

Tapušković Vojislav
5706-280 M.Tita 179

Tarča Đula
5706-205 N.Pejčića 18

Tarča Đula
5706-359 M.Tita 55

Terkelj Andraš
5706-091 M.Tita 9

Tešić Zlatko
5706-199 Lenjinova 5

Timčišin Ivan
5706-143 M.Tita 38

Todorović Slavko
5706-834 V.Mišića 9

Todorović Vojislav
5706-313 V.Mišića 9

Tomić Milorad
5706-049 M.Tita 186

Torgl Adam
5706-591 M.Tita 41

Tot Suzana
5706-391 22.Oktobra 35

Trifunović Svetozar
5706-525 Lenjinova 71

Trivunović Božo
5706-644 Lenjinova 43/a

Trivunović Danimir
5706-320 Lenjinova 25

Trivunović Dragoljub
5706-407 Lenjinova 4

Trivunović Dragoljub
5706-640 Lenjinova 4

Trivunović Dragomir
5706-315 Lenjinova 4

Trivunović Joka
5706-614 Lenjinova 43/a

Trivunović Jovo
5706-242 7 Jula 1

Trivunović Milanka
5706-761 M.Tita 133

Trivunović Miloje
5706-476 M.Tita 133

Trivunović Nedo
5706-376 Lenjinova 43/a

Trivunović Petar
5706-394 Lenjinova 25

Trivunović Savo
5706-371 Lenjinova 151

Trivunović Đurađ
5706-642 7 Jula 21

Tulumović Ljudevit
5706-532 Lenjinova 32

Tvrdovski Irena
5706-164 M.Tita 170

Tvrdovski Miroslav
5706-821 Lenjinova 210

Tvrdovski Vlado
5706-004 M.Tita 89

Tvrdovski Vlado
5706-871 M.Tita 157

Ćirić Đorđe
5706-626 Lenjinova 115

Ćirović Milka
5706-159 M.Tita 59

Ćurčić Piroška
5706-043 V.Nazora 31

Ćurčin Miladin
5706-835 P.Šandora 3

Ćurčin Vladimir
5706-337 Lenjinova 97

Ujhazi Karlo
5706-584 22.Oktobra 17

Ujhazi Petar
5706-259 22.Oktobra 5

Faršang Stevan
5706-484 V.Nazora 28

Fekete Janoš
5706-139 M.Tita 81

Fina Franka
5706-132 M.Tita 132

Fina Jovica
5706-411 M.Tita 150

Furtula Jela
5706-403 V.Nazora 34

Futo Ištvan
5706-389 N.Pejčića 30

Hajnal Julijana
5706-282 M.Tita 44

Hančar Mitro
5706-347 M.Grozdića 9

Hančar Stefan
5706-608 M.Tita 32

Hančar Stefan
5706-717 M.Tita 134

Hodak Julijan
5706-380 I.Ribara 6

Holovati Mihajlo
5706-323 M.Grozdića BB

Homa Marica
5706-508 D.Đerđa 7

Homa Pero
5706-423 D.Đerđa 7

Homa Slavko
5706-308 1 Maja BB

Horvat Bela
5706-597 M.Tita 22

Hudak Đuka
5706-354 Lenjinova 65

Hudak Mihaljina
5706-578 V.Nazora 49

Hurek Slavko
5706-289 M.Tita 183

Cetenji Mara
5706-887 Salaš 17/a

Cetenji Marija
5706-588 P.Šandora 15

Cvajg Josip
5706-114 M.Tita 4

Cvetković Milunka
5706-012 V.Nazora 21

Čabarkapa Rajko
5706-573 V.Nazora 36

Čakarević Božo
5706-586 22. Oktobra 31

Čančarević Boro
5706-295 7 Jula 7

Čančarević Miroslav
5706-737 P.Šandora 23

Čančarević Simeun
5706-658 V.Mišića BB

Čepić Branislav
5706-194 M.Tita 141

Čepić Miladin
5706-500 7 Jula 12

Čepić Miladin
5706-029 M.Tita 31

Čepić Mile
5706-023 M.Tita 107

Šafranj Ferenc
5706-599 I.Sekickog 10

Šarić Milenko
5706-324 Lenjinova 7

Šarić Rajko
5706-647 M.Tita 7

Šarić Sekule
5706-092 M.Tita 7

Šipek Eržebet
5706-321 I.Sekickog 34

Šćepanović Boško
5706-064 Lenjinova 85

Šćepanović Gordana
5706-579 Lenjinova 45

Šćepanović Milan
5706-231 22.Oktobra 21

Šćepanović Milenko
5706-569 Lenjinova 165

Šćepanović Milorad
5706-523 Lenjinova 12

Šćepanović Milorad
5706-369 Lenjinova 182

Šćepanović Milovan
5706-287 Lenjinova 38

Šćepanović Nenad
5706-515 M.Tita 73

Šćepanović Rada
5706-030 M.Tita 128

Šćepanović Rade
5706-278 D.Đerđa 1/a

Šćepanović Rade
5706-053 Lenjinova 76

Šćepanović Radovan
5706-541 V.Nazora 57

Šćepanović Rajko
5706-229 Lenjinova 60

Šćepanović Ružica
5706-117 M.Tita 126

Šćepanović Ružica
5706-876 M.Tita 173

Šćepanović Slavica
5706-529 Lenjinova 64

Šćepanović Svetozar
5706-551 Lenjinova 167

Šćepanović Velibor
5706-418 N.Pejčića 22

Šćepanović Vlajko
5706-459 M.Tita 29

Šćepanović Zdravko
5706-440 22.Oktobra 1

Šipoš Jelisaveta
5706-412 M.Tita 86

Škrbić Marina
5706-600 V.Nazora 38/1

Šljivić Zorica
5706-145 M.Tita 61

Šmih Karlo
5706-223 D.Đerđa 20

Šmih Tibor
5706-445 D.Đerđa 20

Šolaja Vinko
5706-556 M.Tita 193

Šovš Mihajlo
5706-507 Lenjinova 205

Španjević Ranko
5706-277 I.Ribara 28

Španjević Vukašin
5706-184 I.Ribara 30

Španjević Vukota
5706-183 I.Ribara 22

Štajnhart Vilim
5706-218 M.Tita 49

Štrbac Milenko
5706-439 M.Tita 167

Šuković Vujadin
5706-224 Lenjinova 31

Šuman Darko
5706-475 Lenjinova 6

Šuman Milenko
5706-499 Lenjinova 8

 

Pravna lica

Centar za socijalni rad u Kuli
729-900

Pošta u Kuli
722-862 Lenjinova 1

Opštinska uprava u Kuli
722-333 Lenjinova 11

Autobuska stanica u Kuli
722-114

Dom zdravlja-lek.komis. u Kuli
722-474

Dom zdravlja-dečije u Kuli
720-339

Dom zdravlja-centrala u Kuli
723-333

Dom zdravlja-apoteka u Kuli
722-228 Lenjinova 2

Železnička stanica u Crvenki
731-156

Autobuska stanica u Crvenki
731-125

Dom zdravlja-apoteka u Crvenki
731-120 M.Pijade 51

Dom zdravlja-teh. u Crvenki
730-044 Masarikova bb

Dom zdravlja-zubna amb.u Crvenki
731-121 I.Milutinovića 75

Dom zdravlja-zd.stanica u Crvenki
I.Milutinovića 75

Dom zdravlja-ambulanta u Crvenki
I.Milutinovića 78

Samoposluga „L&Ž“
5706-163 Lenjinova 148

Pošta
5706-011 V.Nazora 21

Mesna zajednica
5706-026 V.Nazora 19

Mesna kancelarija
5706-001 V.Nazora 23

Dom zdravlja-ambulanta
5706-003 V.Nazora 28

Dom kulture
5706-006 V.Nazora 19

O.Š.“Veljko Vlahović“
5706-028 M.Tita 37

Veterinarska stanica
5706-020 Lenjinova 148

Dobrovoljno vatrog.društvo
5706-113 V.Nazora 29