MESNA ZAJEDNICA KRUŠČIĆ

Kao institucija i servis građana nalazi se na bačkoj lesnoj terasi prosečne nadmorske visine od 85 m, u sklopu opštine Kula.

Postojeći broj stanovnika iznosi oko 1.900 ili 675 domaćinstava smeštenih u 663 objekta sa 2,4 stanovnika po domćinstvu.

Kruščić kao naselje prostire se na 272 ha građevinskog reona sa gustinom naseljenosti od 9 stanovnika po 1 ha.

Članovi Saveta MZ Kruščić

1.Papajčik Žolt
2.Danilović Milan-Migo
3.Timčišin Stevan
4.Korbelić Mihalj
5.Stojanović Slavko
6.Grdinić Zoran-Pele
7.Rudakijević Milica
8.Graovac Zdravko
9.Salai Makša Jolanka
10.Tvrdovski Mario
11.Trivunović Tragomir

-PREDSEDNIK SAVETA GRAOVAC ZDRAVKO
-ZAMENIK KORBELIĆ MIHALJ

Članovi Izvršnog odbora još nisu formirani.

 

ZAPOSLENI U MZ KRUŠČIĆ

Gordana Šćepanović – zaposlena u JKP ”Ruskom” Ruski Krstur RJ Kruščić, vrši ispomoć u MZ Kruščić